Current Officers
 • Mei, Zhusong
  President
  zmei@gmu.edu
 • Wang, Zihao
  Vice President &Public Relation Chair
  zwang26@gmu.edu
 • Huang, Daniela
  Vice President
  dhuang6@gmu.edu
 • Feng, Yifan
  Secretary
  yfeng3@gmu.edu
 • Wang, Yujing

  Secretary
  ywant48@gmu.edu
 • Lin, Qiaoling
  Treasurer
  qlin3@gmu.edu
 • Yan, Meng

  Coordinator
  myan2@gmu.edu
 • Gu, Guangyi

  Vice Coordinator
  ggu@gmu.edu
 • Hang, Lingan
  Vice Coordinator

  lhang@gmu.edu

 • Zhang, Weishan
  The Activities Department
  wzhang13@gmu.edu
 • Xu, Liwei
  The Activities department
  jzhuang2@gmu.edu
 • Yang, Dawen
  The Development Department Officer
  dyang12@gmu.edu
 • Xiang, Chaojian
  The Development Department
  cxiang@gmu.edu
 • Fu, Ning
  Entertainment & Culture Chair
  nfu@gmu.edu
 • Xu, Chenlu
  Entertainment & Culture Co-Chair
  cxu7@gmu.edu
 • Chen, Diyi
  Entertainment & Culture Co-Chair
  dchen14@gmu.edu
 • Liu, Yang
  Entertainment & Culture Department
  lyang11@gmu.edu
 • Cao, Xinyu
  Entertainment & Culture Department
  xcao4@gmu.edu
 • Li, Jiapeng
  Sports Coordinator Chair
  jli3@gmu.edu
 • Liu, Jiakang
  Sports Coordinator Co-Chair
  jliu22@gmu.edu
 • Ye, Junjie
  Sports Coordinator Co-Chair
  jye5@gmu.edu
 • Yuan, Yue
  Propaganda Department Officer
  yyuan7@gmu.edu
 • Yang, Zhimin
  Propaganda Department Vice Officer
  yzang8@gmu.edu
 • Liu, Jiayi
  Propaganda Department Vice Officer
  jliu17@gmu.edu
 • Zhao, Xiaoqing
  Propaganda Department
  xzhao6@gmu.edu
 • Wang, Siwei
  Propaganda Department
  swang30@gmu.edu
 • Cai, Hongyu
  Public Relations Officer
  hcai@gmu.edu